Cây hoa nguyệt quế dễ trồng và chăm sóc

💟 Mã số cây: Cây hoa nguyệt quế dễ trồng và chăm sóc 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 90.000 đồng/ 1 cây giống … Đọc tiếpCây hoa nguyệt quế dễ trồng và chăm sóc

Cây quất cảnh chín rộ vào dịp tết đến

💟 Mã số cây: Cây quất cảnh chín rộ vào dịp tết đến 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 70.000 đồng/ 1 cây giống … Đọc tiếpCây quất cảnh chín rộ vào dịp tết đến

Cây rau sắng đang mùa thu hoạch rộ

💟 Mã số cây: Cây rau sắng đang mùa thu hoạch rộ 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 60.000 đồng/ 1 cây giống (Có … Đọc tiếpCây rau sắng đang mùa thu hoạch rộ

Cây sung cảnh đã được 30 năm

💟 Mã số cây: Cây sung cảnh đã được 30 năm 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 500.000 đồng/ 1 cây giống (Có chiết … Đọc tiếpCây sung cảnh đã được 30 năm

Cây hồng đỏ đang ra nụ non

💟 Mã số cây: Cây hồng đỏ đang ra nụ non 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 56.000 đồng/ 1 cây giống (Có chiết … Đọc tiếpCây hồng đỏ đang ra nụ non

Loài hoa loa kèn đang khoe sắc đón nắng sớm

💟 Mã số cây: Loài hoa loa kèn đang khoe sắc đón nắng sớm 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 37.000 đồng/ 1 cây … Đọc tiếpLoài hoa loa kèn đang khoe sắc đón nắng sớm

Kỹ thuật bón phân và tưới nước cho cây lô hội để có năng suất cao

💟 Mã số cây: Kỹ thuật bón phân và tưới nước cho cây lô hội để có năng suất cao 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 … Đọc tiếpKỹ thuật bón phân và tưới nước cho cây lô hội để có năng suất cao

Loài hoa quỳnh thường nở về đêm với vẻ đẹp độc đáo

💟 Mã số cây: Loài hoa quỳnh thường nở về đêm với vẻ đẹp độc đáo 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 90.000 đồng/ … Đọc tiếpLoài hoa quỳnh thường nở về đêm với vẻ đẹp độc đáo

Kỹ thuật làm đất trồng ớt sừng cho năng suất cao

💟 Mã số cây: Kỹ thuật làm đất trồng ớt sừng cho năng suất cao 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 590.000 đồng/ 1 … Đọc tiếpKỹ thuật làm đất trồng ớt sừng cho năng suất cao

Cây ổi ruột đỏ và những lợi ích khi ăn ổi

💟 Mã số cây: Cây ổi ruột đỏ và những lợi ích khi ăn ổi 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 88.000 đồng/ 1 … Đọc tiếpCây ổi ruột đỏ và những lợi ích khi ăn ổi