Kỹ thuật bón phân cho cây mít thái ra nhiều quả nhất

💟 Mã số cây: Kỹ thuật bón phân cho cây mít thái ra nhiều quả nhất 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 70.000 đồng/ … Đọc tiếpKỹ thuật bón phân cho cây mít thái ra nhiều quả nhất

Sâu bệnh hại trên cây xoài thái

💟 Mã số cây: Sâu bệnh hại trên cây xoài thái 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 33.000 đồng/ 1 cây giống (Có chiết … Đọc tiếpSâu bệnh hại trên cây xoài thái

Vườn bưởi có hiện tượng bị đốm nhỏ màu sáng nhạt trên lá và gây rụng lá

💟 Mã số cây: Vườn bưởi có hiện tượng bị đốm nhỏ màu sáng nhạt trên lá và gây rụng lá 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. … Đọc tiếpVườn bưởi có hiện tượng bị đốm nhỏ màu sáng nhạt trên lá và gây rụng lá

Cây táo đào vàng đem lại thu nhập cao

💟 Mã số cây: Cây táo đào vàng đem lại thu nhập cao 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 50.000 đồng/ 1 cây giống … Đọc tiếpCây táo đào vàng đem lại thu nhập cao

Giống rau mùi cao sản cho năng suất vượt trội vừa chịu được nhiệt tốt

💟 Mã số cây: Giống rau mùi cao sản cho năng suất vượt trội vừa chịu được nhiệt tốt 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá … Đọc tiếpGiống rau mùi cao sản cho năng suất vượt trội vừa chịu được nhiệt tốt

Cây hoa nguyệt quế dễ trồng và chăm sóc

💟 Mã số cây: Cây hoa nguyệt quế dễ trồng và chăm sóc 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 90.000 đồng/ 1 cây giống … Đọc tiếpCây hoa nguyệt quế dễ trồng và chăm sóc

Cây quất cảnh chín rộ vào dịp tết đến

💟 Mã số cây: Cây quất cảnh chín rộ vào dịp tết đến 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 70.000 đồng/ 1 cây giống … Đọc tiếpCây quất cảnh chín rộ vào dịp tết đến

Cây rau sắng đang mùa thu hoạch rộ

💟 Mã số cây: Cây rau sắng đang mùa thu hoạch rộ 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 60.000 đồng/ 1 cây giống (Có … Đọc tiếpCây rau sắng đang mùa thu hoạch rộ

Cây sung cảnh đã được 30 năm

💟 Mã số cây: Cây sung cảnh đã được 30 năm 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 500.000 đồng/ 1 cây giống (Có chiết … Đọc tiếpCây sung cảnh đã được 30 năm

Cây hồng đỏ đang ra nụ non

💟 Mã số cây: Cây hồng đỏ đang ra nụ non 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 56.000 đồng/ 1 cây giống (Có chiết … Đọc tiếpCây hồng đỏ đang ra nụ non