Kỹ thuật làm đất trồng ớt sừng cho năng suất cao

💟 Mã số cây: Kỹ thuật làm đất trồng ớt sừng cho năng suất cao 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 590.000 đồng/ 1 … Đọc tiếpKỹ thuật làm đất trồng ớt sừng cho năng suất cao

Cây ổi ruột đỏ và những lợi ích khi ăn ổi

💟 Mã số cây: Cây ổi ruột đỏ và những lợi ích khi ăn ổi 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 88.000 đồng/ 1 … Đọc tiếpCây ổi ruột đỏ và những lợi ích khi ăn ổi

Giống nhãn sớm cho giá thành cao hơn nên thu nhập khá ổn định

💟 Mã số cây: Giống nhãn sớm cho giá thành cao hơn nên thu nhập khá ổn định 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: … Đọc tiếpGiống nhãn sớm cho giá thành cao hơn nên thu nhập khá ổn định

Cách nhận biết và phòng trừ bệnh thường gặp trên cây chanh leo tím

💟 Mã số cây: Cách nhận biết và phòng trừ bệnh thường gặp trên cây chanh leo tím 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: … Đọc tiếpCách nhận biết và phòng trừ bệnh thường gặp trên cây chanh leo tím

Quy trình kỹ thuật trồng cây cam vinh cho năng suất cao

💟 Mã số cây: Quy trình kỹ thuật trồng cây cam vinh cho năng suất cao 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 440.000 đồng/ … Đọc tiếpQuy trình kỹ thuật trồng cây cam vinh cho năng suất cao

Giống gà gô mang lại thu nhập ổn định cho nông dân

💟 Mã số cây: Giống gà gô mang lại thu nhập ổn định cho nông dân 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 33.000 đồng/ … Đọc tiếpGiống gà gô mang lại thu nhập ổn định cho nông dân

Giống táo tàu rất được ưa chuộng và tương đối dễ trồng

💟 Mã số cây: Giống táo tàu rất được ưa chuộng và tương đối dễ trồng 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 147.000 đồng/ … Đọc tiếpGiống táo tàu rất được ưa chuộng và tương đối dễ trồng

Kỹ thuật chăm sóc cây thì là cao sản cho thu hoạch 4 mùa

💟 Mã số cây: Kỹ thuật chăm sóc cây thì là cao sản cho thu hoạch 4 mùa 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: … Đọc tiếpKỹ thuật chăm sóc cây thì là cao sản cho thu hoạch 4 mùa

Cây hoa lan hạc vĩ đang bám tốt vào giá thể

💟 Mã số cây: Cây hoa lan hạc vĩ đang bám tốt vào giá thể 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 560.000 đồng/ 1 … Đọc tiếpCây hoa lan hạc vĩ đang bám tốt vào giá thể

Cây cải ngồng đang ra nụ non

💟 Mã số cây: Cây cải ngồng đang ra nụ non 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 45.000 đồng/ 1 gói hạt giống (Có … Đọc tiếpCây cải ngồng đang ra nụ non