Loài hoa loa kèn đang khoe sắc đón nắng sớm

💟 Mã số cây: Loài hoa loa kèn đang khoe sắc đón nắng sớm 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 37.000 đồng/ 1 cây … Đọc tiếpLoài hoa loa kèn đang khoe sắc đón nắng sớm

Kỹ thuật bón phân và tưới nước cho cây lô hội để có năng suất cao

💟 Mã số cây: Kỹ thuật bón phân và tưới nước cho cây lô hội để có năng suất cao 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 … Đọc tiếpKỹ thuật bón phân và tưới nước cho cây lô hội để có năng suất cao

Loài hoa quỳnh thường nở về đêm với vẻ đẹp độc đáo

💟 Mã số cây: Loài hoa quỳnh thường nở về đêm với vẻ đẹp độc đáo 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 90.000 đồng/ … Đọc tiếpLoài hoa quỳnh thường nở về đêm với vẻ đẹp độc đáo

Kỹ thuật làm đất trồng ớt sừng cho năng suất cao

💟 Mã số cây: Kỹ thuật làm đất trồng ớt sừng cho năng suất cao 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 590.000 đồng/ 1 … Đọc tiếpKỹ thuật làm đất trồng ớt sừng cho năng suất cao

Cây ổi ruột đỏ và những lợi ích khi ăn ổi

💟 Mã số cây: Cây ổi ruột đỏ và những lợi ích khi ăn ổi 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 88.000 đồng/ 1 … Đọc tiếpCây ổi ruột đỏ và những lợi ích khi ăn ổi

Giống nhãn sớm cho giá thành cao hơn nên thu nhập khá ổn định

💟 Mã số cây: Giống nhãn sớm cho giá thành cao hơn nên thu nhập khá ổn định 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: … Đọc tiếpGiống nhãn sớm cho giá thành cao hơn nên thu nhập khá ổn định

Cách nhận biết và phòng trừ bệnh thường gặp trên cây chanh leo tím

💟 Mã số cây: Cách nhận biết và phòng trừ bệnh thường gặp trên cây chanh leo tím 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: … Đọc tiếpCách nhận biết và phòng trừ bệnh thường gặp trên cây chanh leo tím

Quy trình kỹ thuật trồng cây cam vinh cho năng suất cao

💟 Mã số cây: Quy trình kỹ thuật trồng cây cam vinh cho năng suất cao 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 440.000 đồng/ … Đọc tiếpQuy trình kỹ thuật trồng cây cam vinh cho năng suất cao

Giống gà gô mang lại thu nhập ổn định cho nông dân

💟 Mã số cây: Giống gà gô mang lại thu nhập ổn định cho nông dân 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 33.000 đồng/ … Đọc tiếpGiống gà gô mang lại thu nhập ổn định cho nông dân

Giống táo tàu rất được ưa chuộng và tương đối dễ trồng

💟 Mã số cây: Giống táo tàu rất được ưa chuộng và tương đối dễ trồng 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 147.000 đồng/ … Đọc tiếpGiống táo tàu rất được ưa chuộng và tương đối dễ trồng