Kỹ thuật chăm sóc cây thì là cao sản cho thu hoạch 4 mùa

💟 Mã số cây: Kỹ thuật chăm sóc cây thì là cao sản cho thu hoạch 4 mùa 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: … Đọc tiếpKỹ thuật chăm sóc cây thì là cao sản cho thu hoạch 4 mùa

Cây hoa lan hạc vĩ đang bám tốt vào giá thể

💟 Mã số cây: Cây hoa lan hạc vĩ đang bám tốt vào giá thể 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 560.000 đồng/ 1 … Đọc tiếpCây hoa lan hạc vĩ đang bám tốt vào giá thể

Cây cải ngồng đang ra nụ non

💟 Mã số cây: Cây cải ngồng đang ra nụ non 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 45.000 đồng/ 1 gói hạt giống (Có … Đọc tiếpCây cải ngồng đang ra nụ non

Cây chuối mắn đang ra buồng to và dài

💟 Mã số cây: Cây chuối mắn đang ra buồng to và dài 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 45.000 đồng/ 1 cây giống … Đọc tiếpCây chuối mắn đang ra buồng to và dài

💟 Mã số cây: 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 0.000 đồng/ 1 cây giống (Có chiết khấu cao cho các đại lý … Đọc tiếp