Cây rau sắng đang mùa thu hoạch rộ

💟 Mã số cây: Cây rau sắng đang mùa thu hoạch rộ 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 60.000 đồng/ 1 cây giống (Có … Đọc tiếpCây rau sắng đang mùa thu hoạch rộ