Loài hoa loa kèn đang khoe sắc đón nắng sớm

💟 Mã số cây: Loài hoa loa kèn đang khoe sắc đón nắng sớm 💟 Xuất xứ của cây: Của công ty giống cây trồng nhân giống và lai tạo. Các cây giống được nghiên cứu và lai tạo  để phát triển tốt ở điều kiện môi trường nước ta. 💟 Giá bán: 37.000 đồng/ 1 cây … Đọc tiếpLoài hoa loa kèn đang khoe sắc đón nắng sớm